Kuljetus HJK Oy on sopimusliikennettä harjoittava kuljetusliike, jonka toiminta-alueena on kotimaan lisäksi tarvittaessa Pohjoismaat ja koko Euroopan alue.

Yhtiöidemme kalusto on monipuolista ja tekniset valmiudet erilaisten kuljetusten suorittamiseen ovat hyvät. Vastuullinen ja joustava asiakaspalvelu on ollut perusperiaatteemme jo yritystoimintamme alkuajoista lähtien.

Ajotilaukset

Asiakkaiden tarpeiden mukaan kuljetuksia voi tilata maansiirtoajoon (esim. louhos, sora, jne), vyökapellikuljetuksiin, rautalava kuljetuksiin ja kappaletavaranosturityöt.